Projekty

Szkoła w dialogu

W II semestrze bieżącego roku szkolnego nasza szkoła wzięła udział w  cyklu warsztatów prowadzonych przez trenerki Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
 i Szkoleń  w  ramach programu  zatytułowanego „Szkoła w dialogu – rodzice i nauczyciele razem dla dziecka w SP 257”.

Celem spotkań było wypracowanie wniosków i rekomendacji do poprawy jakości pracy szkoły z wykorzystaniem metody diagnostycznej o nazwie „Profil szkoły”. Polega ona na kilkuetapowym procesie zbierania informacj
i o wybranym aspekcie funkcjonowania placówki. Uczestniczyli w nim przedstawiciele naszej społeczności szkolnej: nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, a także pracownicy administracyjni. Pracowali oni w grupach, analizując wybrany jako pierwszy do badania obszar: RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W NASZEJ SZKOLE oraz w ramach podsumowania programu spotkali się na panelu dyskusyjnym, na którym przedstawione zostały  wyniki ich badań oraz ustalone wnioski, które posłużą do wypracowywania wspólnych rozwiązań zasygnalizowanych problemów.

 Wszyscy uczestnicy programu wykazali się dużą otwartością na dialog i chęcią kontynuowania rozpoczętych działań mających na celu poprawę jakości pracy szkól. Na szczególną uwagę
 w ocenie prowadzących warsztaty zasłużyły też dojrzałość i zaangażowanie uczniów, którymi wykazali się w czasie badań i panelu dyskusyjnego.

MAZOWIECKI TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA “EKOLOGOPEDIA”

Dzień Europy

        Każdego roku 9 maja przypada Dzień Europy, święto pokoju i jedności. Jest to data upamiętniająca podpisanie w 1950 r. deklaracji Schumanna, dokumentu będącego zalążkiem Unii Europejskiej. Wydarzenie, o którym warto przypominać szczególnie dziś, kiedy Europa tak bardzo potrzebuje solidarności, tolerancji i pokoju. W naszej szkole Dzień Europy uczciliśmy międzynarodowym projektem eTwinning realizowanym przez klasę 4c oraz gazetką ścienną na temat tego ważnego święta. Każdy uczeń mógł wziąć udział w zabawie interaktywnej skanując kody QR umieszczone na tablicy. Zapraszamy do ponownego wspólnego świętowania w przyszłym roku, a tymczasem pamiętajcie o codziennym okazywaniu życzliwości i pomaganiu sobie nawzajem.

Spotkanie ze Strażą Miejską

PiekarEnka

Warsztaty cukiernicze

W grudniu uczniowie klasy IID realizowali międzynarodowy projekt eTwinning, pt.Magical christmas wall. Wraz z uczniami z Estonii, Rumunii, Łotwy i Polski przygotowali świąteczne kartki w ramach wymiany. Przy okazji poznali kilka słówek w j.angielskim, który zwyczajowo towarzyszy eTwinning. Zdjęcia wykonanych kartek zostały umieszczone na stronie projektu a wersja papierowa została wysłana do dzieci chorych na nowotwory wraz z bożonarodzeniowymi życzeniami.

Może i Ty przyłączysz się do akcji Wylosuj Anioła?!
Szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.zwrotnikraka.pl/akcja-wylosuj-aniola-wyslij-kartke-chorego-dziecka/

Skip to content