Projekty

Projekty realizowanie w świetlicy w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 w świetlicy szkolnej klasy 1c i 2a brały udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci ” Młodzi obywatele. Jak poznać kraj w którym mieszkamy?”. Z tego projektu uczniowie dowiedzieli się m.in.:
1.” Dlaczego flagi mają różne barwy?”

 1. “Dlaczego świętujemy niepodległość?”
 2. “Czy w Polsce mieszkają tylko Polacy?”
 3. ” Dlaczego ludzie są dziwni?”
 4. “Kto dba o bezpieczeństwo mojego kraju?”
 5. “Jak odnaleźć własne korzenie?”
  Projekt został zakończony a klasy otrzymały dyplomy.

Dzieci z klas 1c i 2a w roku szkolnym 2022/2023 brali udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ” Zabawa sztuką” gdzie poprzez zabawę odkrywali świat sztuki. Z tego projektu przeprowadzone zostały zajęcia pt:

 1. “Architekci” czyli budowanie znanych budowli z klocków
 2. “Monochromatyzn” czyli zabawa jedną barwą
 3. “Twal” czyli malowanie farbami za pomocą linii
 4. “Nietypowy pędzel” czyli praca stworzona za pomocą kartki, farb, i patyczka do uszu- pędzla
 5. “Ekspresjonizm abstrakcyjny” czyli spontaniczność tworzenia prac poprzez rozlewanie farb, chlapanie
  Grupa świetlicowa oraz klasy otrzymały dyplomy ukończenia projektu

Realizacja projektu Europa i ja – klasa 1d, 2d,3b

W ramach realizacji projektu z Ekologią na Ty tworzymy własną książkę kulinarną

Projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty”

W roku szkolnym 2022/2023 klasy 1d,2d,3b biorą udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego  „Z ekologią na Ty”. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.

Ogólnopolski projekt edukacyjny ” Zabawa sztuką”, który odnosi się do świata sztuki w kontekście sztuk plastycznych. Pod honorowym patronem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Edukacji i Nauki.

Projekt edukacyjny „Europa i Ja”

W roku szkolnym 2022/2023 klasy 1d,2d,3b biorą udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Europa i Ja”. Celem projektu jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Nasza grupa w tym roku wybrała Włochy.

Projekty realizowanie w świetlicy w roku szkolnym 2021/2022

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2021/22 w maju został zrealizowany  w klasie I A wyżej wymieniony projekt. Celem projektu było wzmocnienie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby

i szacunku dla godności innych osób.

Realizacja zadań w ramach projektu odbywała się w czterech modułach. Zadania były dobierane do wieku i możliwości uczniów.

Moduł I – W krainie Muz

Moduł II – Tu jest moje miejsce

Moduł III  – Kocham, lubię, szanuję

Moduł IV  – Kultury świata

Osiągnięte efekty:

– umiejętność uważnego słuchania i świadomego postrzegania świata,

– nabycie pozytywnego nastawienia do otoczenia,

– wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie,

-podniesienie poziomu kultury osobistej,

– podniesienie jakości pracy placówki oraz poszerzenie działań dydaktycznych

   i wychowawczych.

Projekty świetlica

 •  We wrześniu uczniowie uczęszczający na świetlicę brali udział w projekcie edukacyjnym #AkcjaInnowacja- Aktywny powrót do szkoły”. Celem projektu było zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Uczniowie  wykonywali zadania każdego dnia i zaznaczali na karcie ucznia.
 •  W listopadzie uczniowie klas (2c, 3b i 3c)  brali udział w projekcie edukacyjnym #AkcjaInnowacja – Życzliwy listopad”. Celem projektu było nauczenie uczniów szacunku i życzliwości wobec innych osób. Uczniowie wykonywali zadania i zaznaczali na karcie ucznia.
 • W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas (2c, 3b i 3c) brali udział w projekcie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”, dzięki którym klasa poznała zagrożone i chronione gatunki w Polsce oraz odkryli piękno przyrody. Dzieci wykonały pracę na konkurs „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”
 • W roku szkolnym 2021/2022 klasy (2c, 3b i 3c) brały udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci „Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?”.  celem projektu było rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać.

Projekt edukacyjny „Europa i Ja”

W roku szkolnym 2021/2022 klasy 2c,3b,3c,3d brały udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Europa i Ja”. Celem projektu było przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Nasza grupa wybrała sąsiada Polski- Czechy.

Projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty”

W roku szkolnym 2021/2022 klasy 2c,3b,3c,3d brały udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Z ekologią na Ty”. Celem projektu było doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

Skip to content