Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – p. Sylwia Robakiewicz-Mokwińska
Wice -przewodnicząca - p. Elżbieta Ramus – Białorucka
Wice-przewodniczący - p. Wojciech Romanowski

Skarbnik – p. Maria Pudzianowska
Sekretarz – p. Wioletta Szwed
Członkowie:
p. Małgorzata Mosakowska
p. Małgorzata Skibińska
p. Donata Obara-Cieślik


Kontakt do Rady Rodziców: rr.sp257@gmail.com

RADA RODZICÓW przy SP 257 w Warszawie informuje:

Rada Rodziców rokrocznie przyznaje dofinansowania do: wycieczek, zielonych szkół, akcji Zima w Mieście, imprez dla dzieci (Dyskoteka Andrzejkowa, Mikołajki, Bal karnawałowy). Finansujemy: nagrody dla uczniów za udział w konkursach szkolnych, konkursach samorządu uczniowskiego, dyplomy, kupujemy książki oraz wodę do picia dostępną dla wszystkich uczniów, a podczas "Dni Szkoły" finansujemy lody dla wszystkich dzieci i postawienie namiotu, pod którym występują dzieci.
 
Dokonujemy zakupów uzgodnionych z Dyrekcją Szkoły, na które zabrakło pieniędzy w szkolnym budżecie, np. wyposażenie sal dydaktycznych, nowy sprzęt sportowy do sali gimnastycznej. Ze środków zebranych na fundusz Rady Rodziców zostały również sfinansowane zabawki na plac zabaw dla klas zerowych, a także nowy sztandar szkoły. 

ROZBUDOWA SZKOŁY I NOWE BOISKO

 Dzięki staraniom Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły w ub. roku szkolnym udało się nam pozyskać 1 mln zł na rozpoczęcie procesu rozbudowy szkoły. Szkoła zostanie powiększona o 8 sal dydaktycznych oraz halę sportową, niezbędne zaplecze, szatnie i całą infrastrukturę towarzyszącą. Proces projektowy jest w toku, w tym roku zostanie wydane PnB (pozwolenie na budowę) a w kolejnym roku szkolnym planowane jest rozpoczęcie rozbudowy tak, aby 1.09.2022 dzieci i młodzież rozpoczęli rok szkolny w powiększonej szkole.
 Dzięki pozyskanym środkom do końca tego roku zostanie również wymieniona nawierzchnia na naszym boisku szkolnym.  

ZATOCZKA KISS&RIDE

Przypominamy o prawidłowym korzystaniu z zatoczki Kiss&Ride - zatoczka działa w godzinach 7-9 rano - w tych godzinach nie wolno parkować na miejscach Kiss and Ride. W tych godzinach również wjeżdżamy równolegle do chodnika. Zatoczka ma na celu upłynnienie ruchu na parkingu szkolnym, bezpieczne wysadzanie dzieci oraz nie parkowanie w bramie szkoły. W pozostałych godzinach obowiązują miejsca postojowe prostopadle do chodnika (tak jak w ubiegłych latach). Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do powyższych, aby wszystkim nam było łatwiej korzystać z parkingu. Nad prawidłowością parkowania będą czuwały również służby miejskie, które mogą przeprowadzać wyrywkowe kontrole i nakładać mandaty karne. 

AKCJA „LEKKI PLECAK”

W tym roku Rada Rodziców planuje również kontynuację akcji „Lekki Plecak”, dzięki której waga plecaków u 95% dzieci jest w normie. Z uwagi jednak na procedury związane z Covid-19 zakupione wcześniej podręczniki nie mogą być przekazywane pomiędzy klasami.

Dlatego też Rada Rodziców planuje zakup podręczników do: języka polskiego, matematyki i angielskiego, dla każdej z klas - ilość uczniów klasy/2 (1 podręcznik na ławkę). Po obliczeniu ilości potrzebnych podręczników dla klas IV-VIII do końca września 2020 zostanie podana wysokość składki za ucznia klas IV-VIII. Skarbnicy klas dokonają następnie zbiórek w klasach i przeleją całość środków za klasę na konto Rady Rodziców. Dopiero po zebraniu środków na zakup Rada Rodziców zamówi komplet książek dla klas, które dokonały wpłat. W przypadku braku wpłat z klasy – książki dla danej klasy nie będą zamówione. Przy obliczaniu ilości potrzebnych podręczników zostaną uwzględnione podręczniki z ub. lat, które nadal mogą zostać wykorzystane. Zakupione podręczniki w odpowiedniej ilości dla danej klasy będą tylko do jej użytku – nie będą przekazywane na użytek innej klasy.

Informacja o wysokości składki zostanie podana do końca września.

Jednocześnie Rada Rodziców zwraca się z apelem do wszystkich rodziców, aby skontrolowali w domach czy dzieci przez przypadek nie przyniosły książek zakupionych przez Radę Rodziców – każda książka na stronach początkowych ma pieczątkę Rady Rodziców SP257 – i ich zwrot do szkoły. 

SKŁADKI  NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021 (bez zmian):

□ 10 zł miesięcznie za pierwsze dziecko uczące się w naszej szkole lub □ 100 zł jednorazowo wpłacone do końca października
□ 5 zł miesięcznie za drugie dziecko uczące się w naszej szkole lub □ 50 zł jednorazowo wpłacone do końca października
Trzecie i kolejne dziecko uczące się w naszej szkole jest zwolnione z opłat.
 

Wsparcie dla ŚWIETLICY

Każdy rodzic może również wesprzeć działanie Świetlicy. Z wpłat na Świetlicę kupowane są: podstawowe materiały dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć plastycznych, matematycznych, gry dostępne dla wszystkich dzieci, finansowane są wycieczki z wychowawcami Świetlicy oraz fundowane nagrody w organizowanych przez Świetlicę konkursach.
Składka wynosi: □ 10 zł miesięcznie.

WSZYSTKICH WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ:

1. do skarbników klasowych
2. bezpośrednio na konto Rady Rodziców
3. za Świetlicę poza powyższymi formami również u Kierownika Świetlicy
Dla wszystkich wyżej wymienionych wpłat obowiązuje jeden numer rachunku bankowego:
NUMER RACHUNKU RADY RODZICÓW 35 1020 1042 0000 8402 0273 5157
 
Prosimy o wprowadzenie prawidłowego tytułu przelewu, który pozwoli na identyfikację płatności:
□ Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa wraz oznaczeniem literowymnp. Rada Rodziców, Jarek Kowalski, 5h
□ Świetlica, imię i nazwisko ucznia, klasa wraz z oznaczeniem literowym, np. Świetlica, Jarek Kowalski, 5h
Wszystkich rodziców, którzy chcieliby wesprzeć działania Rady Rodziców, zapraszamy na zebrania.
Skip to content