Uczeń z doświadczeniem migracji

II Spotkanie integracyjne

7 maja w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie integracyjne rodziców i dzieci z Ukrainy, na które przyszło wielu rodziców wraz ze swoimi pociechami.

Spotkanie odbywało się w dwóch grupach, w godzinach 9.00-11.00.

Rodzice omawiali ważne sprawy związane z edukacją dzieci w poszczególnych klasach, organizacją letniego wypoczynku w ramach akcji Lato w Mieście oraz zajęć dodatkowych, np. nauki języka polskiego lub muzycznych, korzystania z e-dziennika lub uzupełnianiu dokumentacji bieżącej np. wniosków o bezpłatne obiady.

Dzieci wraz z nauczycielami uczestniczyły w zajęciach plastycznych, na których przygotowywały dla swoich mam piękne i kolorowe laurki z okazji Dnia Matki ( na Ukrainie obchodzony jest 8 maja). Wspólny słodki poczęstunek i laurki od swoich pociech były miłym akcentem sobotniego przedpołudnia.

W czasie spotkania panowała serdeczna atmosfera. Dało się odczuć, że zarówno dzieci jak i ich rodzice czują się w naszej szkole coraz pewniej. Uczestnicy byli zainteresowani dalszymi możliwościami czynnego włączania się w życie społeczności lokalnej.

I Spotkanie integracyjne

2 kwietnia w naszej szkole odbyło się integracyjne spotkanie rodziców i dzieci z Ukrainy. Spotkanie poświęcone było ofercie edukacyjnej i wychowawczej, z której mogą skorzystać uchodźcy przebywający na terenie Białołęki.

Nauczyciele przedstawili najważniejsze informacje dotyczące naszej placówki i zajęć w niej realizowanych. Uczniowie z Ukrainy będą mogli korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie poszczególnych przedmiotów oraz liczyć na pomoc pedagogiczno – psychologiczną. Pedagodzy zachęcali uczestników do aktywnego włączenia dzieci w zajęcia dodatkowe, które umożliwiają rówieśniczą integrację ze społecznością naszej szkoły i innych placówek na Białołęce.

W trakcie spotkania panowała ciepła, przyjazna atmosfera rodzinnego spotkania, wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek, który szczególnie przypadł do gustu młodszym uczestnikom. Dzieci mogły także skorzystać z opieki świetlicowej i wziąć udział w przygotowaniu bardzo ciekawych prac plastycznych.

Spotkanie przyniosło oczekiwane rezultaty. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani możliwościami włączenia swoich dzieci w aktywności sprzyjające podjęciu przez nie nauki i odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Potrzeba integracji jest ogromna, więc nasza szkoła postanowiła przygotować cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 257 SOLIDARNA Z UKRAINĄ

Poradnik szkolny dla Uczniów cudzoziemskich i ich Rodziców

Skip to content