Innowacje
Innowacja „Matematyka w otaczającym nas świecie”
 Cel główny innowacji: 
 • rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i umiejętności pracy w grupie. 
 • uświadomienie, że matematyka towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia. 
  
     Adresatami innowacji są uczniowie klas szóstych uczęszczający na zajęcia koła matematycznego. 
     Innowacja jest odpowiedzią na potrzeby obecnego świata, w którym wpływ matematyki na wszystkie dziedziny życia jest widoczny gołym okiem. Uczniom zdolnym brakuje wyzwań związanych z praktycznym zastosowaniem matematyki. Dzieci potrzebują pokazania, gdzie i kiedy mogą wykorzystać swoją wiedzę matematyczną, swoje zdolności logicznego myślenia, pragną sprawdzić się w zadaniach i zagadkach życia codziennego. Matematyka uczy logicznego myślenia, kreatywności, pokonywania przeszkód i dochodzenia do rozwiązania, czasami w nietypowy sposób. Nie ma możliwości uczenia się jej bez napotykania na trudności, bez konieczności podejmowania wysiłku. Znalezienie rozwiązania problemu jest dla młodego człowieka sukcesem, który powoduje wzrost poczucia własnej wartości. 
      Innowacja ma na celu aktywizację uczniów poprzez zabawę oraz czynne działanie, a także rozwiązywanie łamigłówek logicznych i matematycznych. 
  
 Anna Wrońska-nauczycielka matematyki 

Skip to content