Opis szkoły
Szkoła nowoczesna, przyjazna i otwarta. Pracujemy w systemie dwuzmianowym. Kształtujemy postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne. Zachęcamy naszych uczniów do aktywnego działania w grupie i społeczeństwie oraz do poszukiwania swoich talentów i zdolności, realizowania marzeń. Wśród naszych uczniów promujemy zdrowy styl życia. Nasi wychowankowie i absolwenci to ludzie odpowiedzialni, prawi, otwarci, tolerancyjni, samodzielni. Dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i zapewniamy im opiekę specjalistów.
Skip to content