Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Wiadomość od Burmistrza Dzielnicy Białołęka

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

właśnie zakończyliśmy spotkanie z wydziałami urzędu dzielnicy, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz wszystkimi dzielnicowymi jednostkami, m.in.  Białołęckim Ośrodkiem Kultury oraz Białołęckim Ośrodkiem Sportu na temat sytuacji na Białołęce w związku z epidemią wirusa COVID-19. Przede wszystkim przekazałem decyzję Premiera RP o zamknięciu na dwa tygodnie wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków. Zgodnie z tą decyzją już jutro i w piątek nie będzie zajęć edukacyjnych, natomiast zapewniona jeszcze będzie opieka. Poprosiłem dyrektorów o rozmowę z młodzieżą szkolną i przekazanie jej, że w tym wyjątkowym czasie musi zdać egzamin z odpowiedzialności, unikać spotkań towarzyskich i wyjść ze znajomymi. Przez najbliższe dwa tygodnie należy bezwzględnie pozostać w domu, by ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Zwróciłem się też z prośbą o przekazanie tej informacji za pomocą dziennika elektronicznego do wszystkich rodziców.

Dodatkowo podczas spotkania podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich dzielnicowych imprez. Pracujemy nad tym, aby możliwie wiele z  tych wydarzeń przenieść na inne terminy. Prosimy o śledzenie informacji o wydarzeniach na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl oraz stronach organizatorów wydarzeń, gdzie będziemy informować o zmianach. Przekazałem także informację o decyzji Ministra Kultury dotyczącej zawieszenia od 12 marca funkcjonowania instytucji kultury, muzeów, teatrów, oper, filharmonii, kin i sieci kinowych.

Jako samorząd stosujemy się do wszystkich zaleceń służb rządowych i sanitarnych. Niezwykle ważne jest zachowanie higieny rąk, dlatego w naszym urzędzie zainstalowane są dystrybutory ze środkiem dezynfekującym. Zalecamy korzystanie z niego wszystkim mieszkańcom, którzy załatwiają sprawy w naszym urzędzie. Duże skupiska ludzi sprzyjają przenoszeniu koronawirusa, dlatego jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można załatwić przez internet, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Aby załatwić sprawę drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Można go w łatwy sposób założyć m.in. poprzez bankowość elektroniczną. Wszystkie informacje o profilu zaufanym znajdą Państwo na stronie www.pz.gov.pl. Przy użyciu profilu zaufanego, dzięki platformie ePUAP można:

 • zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu,
 • zgłosić zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 • złożyć wniosek  o nadanie numeru PESEL,
 • złożyć wniosek o dowód osobisty, po odbiór trzeba zgłosić się osobiście,
 • złożyć  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców.
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”
 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec epidemii koronawirusa niezwykle ważne jest abyśmy wszyscy – jednostki rządowe, samorząd i mieszkańcy stosowali się do zaleceń i odpowiedzialnie ograniczali ryzykowne zachowania. Prosimy osoby poddane kwarantannie domowej o bezwzględne pozostanie w domu przez 2 tygodnie. O zrobienie zakupów można poprosić rodzinę, znajomych lub skorzystać z zakupów przez Internet. Zakupy należy odbierać tak, aby nie było kontaktu z osobą je dostarczającą. Jeśli osoba objęta kwarantanną ma pod opieką zwierzęta to na czas jej trwania należy przekazać je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Kwarantanna kończy się po 14 dniach, jeśli objęta nią osoba nie ma objawów choroby.

Zwróćmy uwagę na naszych seniorów, którzy są grupą szczególnie narażoną na konsekwencje zarażenia wirusem. Powinni unikać większych skupisk ludzi, m.in. wizyt w przychodni, czy dużych sklepów. Otoczmy ich większą troską, odciążając z konieczności wyjścia z domu, robiąc dla nich np. zakupy. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię pod numerem 800 190 590, gdzie można m.in. uzyskać medyczną teleporadę, zalecenia, e-receptę, uzyskać dodatkowe informacje o wirusie, procedurach działania, unikając bezpośredniego kontaktu z innymi. Seniorzy w miejskich jednostkach opiekuńczo – leczniczych zostali objęci dodatkową ochroną – obiekty są dezynfekowane, dwa razy dziennie pacjentom mierzona jest temperatura, ograniczone zostały wizyty.

Sytuacja związana z koronawirusem w Polsce dynamicznie się rozwija. Jesteśmy w stałym kontakcie z służbami rządowymi i sanitarnymi oraz na bieżąco reagujemy na doniesienia w celu zatrzymania koronowirusa i zminimalizowania jego skutków. Dlatego rekomenduję Państwu ograniczenie wyjść z domu do tych koniecznych i unikanie dużych skupisk ludzi.

Dodatkowe informacje, w tym  komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji zamieszcza na swojej stronie Główny Inspektorat Sanitarny https://gis.gov.pl/. Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza także Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie https://www.pssewawa.pl/.

Grzegorz Kuca

Burmistrz Dzielnicy Białołęka

m.st. Warszawy

Wiadomośc od Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 257

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 257 w Warszawie informuje, że decyzją Premiera RP w dniach 12,13 marca 2020 w szkole zostaną zorganizowane tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Od 16 do 25 marca ( włącznie) 2020r. szkoła jest zamknięta – jak wszystkie szkoły w Polsce ze względu na zagrożenie koronawirusem. Celem zamknięcia szkół jest ograniczenie kontaktów, wobec tego prosimy rodziców o dopilnowanie, aby dzieci przebywały w domach i nie spotykały się z rówieśnikami. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji w mediach i w e-dzienniku.

Z poważaniem Dyrektor Szkoły Beata Pergałowska

Jesteś tutaj: Home