Warsztaty dla Rodziców

zapr Wiem co jem warsztaty

Zebrania 19.10.2016

Zebrania 19.10.2016

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

m informacyjny

 

Szczegółowe informacje na https://fundacja.orange.pl/kurs/konkurs oraz u Koordynatora Konkursu w szkole – p. Ewy Jastrząb na terenie szkoły.

Od września 2016r do marca 2017r nasza szkoła bierze udział w konkursie edukacyjnym Bezpiecznie Tu i Tam. Celem konkursu, jest podniesienie kompetencji dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Uczestnikiem Konkursu jest szkoła, jednak o liczbie uzyskanych przez nią punktów decyduje wspólne zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców, którzy realizują aktywności konkursowe.

Dzieci zdobywają̨ punkty dzięki swojej aktywności w trakcie zajęć́ edukacyjnych
i biorąc udział w zadaniach konkursowych.

Rodzice mają za zadanie pozyskanie certyfikatów za realizację kursu Bezpiecznie Tu i Tam na  https://fundacja.orange.pl/kurs

Nauczyciele zdobywają punkty za realizację aktywności konkursowych dla dzieci
i rodziców zgodnie z programem dydaktycznym akcji.

DROGI RODZICU!

Przejdź kurs internetowy Bezpiecznie Tu i Tam (na komputerze lub urządzeniu mobilnym) na https://fundacja.orange.pl/kurs

Tu poznasz najważniejsze zasady ochrony dziecka online. Poza tym za przejście każdego z pięciu etapów zdobędziesz certyfikat i punkty na rzecz szkoły w Konkursie.

W ramach kursu poznasz podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu, dowiesz się jak pomóc dziecku unikać zagrożeń i jak reagować, gdy coś niepokojącego zdarzy się w sieci. Dzięki informacjom o tym, w jaki sposób
i w jakim celu młodzi ludzie wykorzystują internet, lepiej poznasz i zrozumiesz świat online dzieci i młodzieży.

Zebrania

Spotkania z nauczycielami 14.09.2016

Jesteś tutaj: Home