Świetlica - organizacja

Świetlica – organizacja pracy

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 18.00.

Obejmuje opieką wszystkich uczniów, którzy oczekują na lekcje i zajęcia pozalekcyjne, czekają po lekcjach na Rodziców, nie biorą udziału w niektórych lekcjach, np. języki obce, religia.  


Podstawowym celem działalności świetlicy jest:

  • zapewnienie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych

  • stworzenie warunków do odpoczynku

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

  • pomoc w odrabianiu prac domowych

  • integracja zespołów uczniowskich

  • rozwijanie sprawności umysłowych

  • kształtowanie postaw patriotycznych

  • przygotowanie do udziału w życiu społecznym

 

Prowadzone przez nas zajęcia utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą  w czasie zajęć lekcyjnych, zapewniają wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, rozwijają pasje, zainteresowania, zamiłowania. W obecnym roku szkolnym świetlica szkolna w sposób szczególny rozwija kompetencje kluczowe, wpływając przez to na wartościowe uczenie uczniów. Uczniowie przebywają w świetlicy pod opieką wykwalifikowanej i oddanej dzieciom kadry nauczycielskiej.

Nasza świetlica zajmuje 2 pomieszczenia na parterze i jedno na drugim piętrze. W salach odbywają się różnorodne zajęcia:  plastyczne, muzyczne, relaksacyjne, czytelnicze, zabawy i gry stolikowe, seanse filmowe. Uczniowie  odrabiają prace domowe, korzystają z Biblioteki Świetlicowej, z wielu pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych, sprzętu sportowego, materiałów plastycznych.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się na świetnie przygotowanych  boiskach. Młodsze dzieci korzystają z placu zabaw. Obiady są spożywane w przestronnej stołówce. Uczniowie mogą też korzystać ze sklepiku szkolnego.

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Organizacja