Sztandar Szkoły

Sztandar Szkoły Podstawowej nr 257 w Warszawie
 
Uroczystość nadania szkole sztandaru odbyła się 29 grudnia 1976 roku.

sztandar01

sztandar02

Poczet Sztandarowy SP 257

poczet01

poczet02