Egzamin Ośmioklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU OŚMIOKLASISTY   

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy
się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu
 i czerwcu
:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

19 czerwca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników
 i zaświadczeń

19 czerwca 2020 r

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

26 czerwca 2020 r

Jesteś tutaj: Home Egzamin Ośmioklasisty