Karta Ucznia 2021

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną 
 
Link  dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to :  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7639649d   
 
Instrukcja do elektronicznego składania wniosków
 
Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem: https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf
 

Karta Ucznia Instrukcja-Pierwsza Karta 

Karta Ucznia Instrukcja- Przedłużenie