Zima w Mieście 2020

 Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2020 ” rozpoczną się 14 stycznia godz. 12:00 i trwają do 21 stycznia godz. 12:00.

Zapisujemy dziecko przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:                    

www.warszawa- zimawmiescie.pzo.edu.pl

   W tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej, dlatego prosimyo terminowe zapisy. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, ponieważ są zmianyw odpłatności za pobyt dziecka w placówce.