Elektroniczny system rekrutacji dla klas I

20.02.2019 r. zostanie uruchomiony dla rodziców elektroniczny system rekrutacji dla klas I na rok szkolny 2019/2020:
https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents//main_inactive.action