Certyfikat

Certyfikat z wyróżnieniem Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją

13 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja podsumowująca IV edycję projektu Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Na uroczystość, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 321, przybyli koordynatorzy projektu i dyrektorzy szkół biorących w nim udział oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Konferencję poprowadziły pani Anna Zych i Zofia Komorowska, doradcy metodyczni pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomysłodawczynie założeń projektu.

            Tego dnia nasza szkoła po raz trzeci otrzymała Certyfikat z Wyróżnieniem Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją. Tym samym znaleźliśmy się w grupie czternastu szkół z województwa mazowieckiego, w których od dłuższego czasu pomoc psychologiczno-pedagogiczna utrzymuje się na najwyższym poziomie. Certyfikat jest zwieńczeniem dwuletniej pracy całej społeczności szkolnej, która miała na celu tworzenie środowiska sprzyjającego nie tylko wyrównywaniu braków i przezwyciężaniu problemów, ale także rozwijaniu talentów i budowaniu pozytywnej samooceny uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Od września planujemy przystąpienie do V edycji projektu. Chcemy kontynuować podjęte działania i realizować nowe pomysły, aby nasza szkoła w dalszym ciągu była otwarta na potrzeby, wspierająca, rozwijająca i przyjazna uczniom z dysleksją.  

Szczegółowe informacje dotyczące IV edycji projektu znajdują się na stronie:

https://www.wcies.edu.pl/szkola-przyjazna-uczniom-z-dysleksja

w zakładkach:

Podsumowanie IV edycji projektu "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Lista szkół z certyfikatem ważnym do 31.08.2020 lub do 31.08.2022

Certyfikat wcies

 

Koordynator projektu

Magdalena Dymus

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Certyfikat