KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
- zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, iż :
1)
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 257 w Warszawie jest:
Szkoła Podstawowa Nr 257 z siedzibą w Warszawie przy
ul. Podróżniczej 11, reprezentowana przez Dyrektora.
Jesteś tutaj: Home KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH