Bal karnawałowy

BAL KARNAWAŁOWY

W DNIU 17.01.2013 ( CZWARTEK) ODBĘDZIE SIĘ BAL KARNAWAŁOWY

Pierwsza zmiana klas 0-3  ( 0b, 0c, 1b, 1d, 2a, 2d, 3a, 3b, 3c)
1,2 lekcja wg planu
9.30 – 12.00 bal na sali gimnastycznej pod opieką wychowawcy

Druga zmiana klas 0-3  (0a, 1a, 1c, 2b, 2c, 2e, 3d, 3e)
5,6 lekcja wg planu
13.30 – 16.00 bal na sali gimnastycznej pod opieką wychowawcy

Klasy 4 -6
          17.00 – 20.00 bal na sali gimnastycznej pod opieką wychowawców