Komunikat o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Informacje.