Informacje dotyczace strajku

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 257 w Warszawie informuje, że organ prowadzący szkołę na podstawie 18 ust.2 pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r poz.69, z późn. zm) zawiesił zajęcia od 18.04.2019 do 26.04.2019r w Szkole Podstawowej nr 257. Na bieżąco będziecie Państwo informowani
o dalszych podejmowanych decyzjach
.
 

 

Pismo do Rodziców_Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

List Prezydenta m.st.Warszawy do rodziców

Planowany_strajk nauczycieli 

 

Druki ZUS i instrukcja dla rodziców do skorzystania z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem szkoły.

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Jesteś tutaj: Home Informacje dotyczace strajku